Utbildningar

Resursfördelning – skola och förskola

Den här kursen vänder sig till dig som jobbar som ekonom eller i annan roll i verksamhet med ansvar att fördela medel till skola och förskola.
Utbildningen tar sitt avstamp i lagstiftningen kring resursfördelning till skola och förskola. Vi diskuterar även olika interna ekonomistyrningsmodeller som kan användas och vilka effekter dessa får för verksamhetens förutsättningar och friutrymme, både när det gäller fristående verksamhet som den kommunala verksamheten.

  • Vi jobbar tillsammans med hur pengsystemen för de fristående kan byggas, möjligheter och hinder.
  • Vi diskuterar hur ekonomistyrningen kan formas för den egna regin och problematiserar kring möjligheter och hinder mellan lagstiftning, målstyrning, tillit och uppföljning.
  • När du genomgått utbildningen kan du bättre förstå olika mekanismer och även fått verktyg att utmana och forma ett system som stödjer och utgår från just din kommuns förutsättningar, behov och politiska vilja.

Ekonomistyrning i offentlig verksamhet

Den här utbildningen vänder sig till dig som jobbar i kommun eller region. Kanske är du chef eller politiker, kanske är du medarbetare som på något sätt jobbar eller kommer i kontakt med ekonomistyrningsfrågor. Utbildningen passar även utmärkt för dig som är ekonom i kommunal sektor och vill ha lite påfyllning och inspiration kring hur ekonomistyrningen i en kommun fungerar.
Utbildningen inleds med en grundläggande genomgång av vad ekonomistyrning är och dess roll i den kommunala sektorn. Vi fortsätter sedan med pass kring olika typer av ekonomistyrning och vilka effekter de har på verksamheten och hur den kan stödja alternativt motverka annan styrning.

Utbildningen avslutas med diskussioner där vi utgår från case där olika modeller appliceras för att stödja verksamhetens mål.

Förändringsledning

Att driva förändring är inte lätt. Vi människor har en inneboende vilja att inte förändras. Men vi vill gärna förändra hur andra ska göra… det här kan naturligtvis upplevas problematiskt. För dig som arbetar i den offentliga sektorn som ständigt förändras och som måste förändras kan det ibland kännas som att man tappar fart. Vi vill så mycket men det går så långsamt… vad beror det på?

I den här utbildningen varvas teori och praktik inom förändringsledning. Hur drivs en förändring? Hur får vi ut den utveckling och effekt vi vill? Hur får vi organisationen i rörelse även när människorna inte vill åt det hållet? Vilka mekanismer har vi att arbeta mot och vilka kan vi få draghjälp av?

Att vara politiker

Den här utbildningen vänder sig både till dig som är nyvald politiker men också till dig som varit politiker i en nämnd eller styrelse under ett antal år.
Utbildningen inleds med en grundläggande genomgång kring hur en kommun är organiserad, styrs och leds. Vilka olika funktioner och roller finns och hur jobbar man för att stödja varandra. Och sist men inte minst, vem är det egentligen som bestämmer?

Vi jobbar vidare tillsammans kring rollen som politiker. Vad ställer den för krav? Vad finns det för förväntningar på mig från förvaltningsorganisationen? Hur ska vi jobba tillsammans? Vad har jag för förväntningar från mina väljare. Hur förenar jag detta i mitt uppdrag? Och inte minst hur rimmar det med förväntningarna jag själv har.
Utbildningen är upplagd för att ge utrymme för diskussion och reflektion kring rollen som politiker och hur jag som politiker kan navigera i det kommunala landskapet.

Styrning och ledning av kommunal verksamhet

Detta är först och främst en grundutbildning för dig som är ny tjänsteperson eller politiker i det kommunala sammanhanget. Här ges en överblick över hur en kommun organiseras, styrs och leds. Olika sätt att organisera och vad effekterna blir av vald styrning.

Vi går på en översiktlig nivå igenom både målstyrning och ekonomistyrning, skillnaden mellan förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen, roller och ansvar i olika nivåer samt hur vi följer upp verksamheten på ett bra sätt.

Vi tittar också på beslutsprocessen och beredningsprocessen för att öka förståelsen kring hur allt hänger ihop och vem som bestämmer vad.

Medarbetarskap – vi är alla ledare och möjliggörare

Det här är en utbildning som skräddarsys för specifika arbetsplatser. Den syftar till att inspirera och skapa gruppkänsla och stolthet över det gemensamma dagliga arbetet.

Vi jobbar med förhållningssätt, relationer och insatsen för uppdraget. Vi skapar gott om utrymme för diskussioner, samtal och skratt. Syftet är att vi under lättsamma men ändock allvarsamma former ska få möjlighet att jobba ihop oss i vår arbetsgrupp och inspireras att ta gemensamt ansvar och ägarskap över vår arbetsplats och uppdrag.

Utbildningen planeras tillsammans med uppdragsgivaren och vi lägger lite krut på att förstå er situation och verksamhet här och nu så att utbildningen blir relevant för just er.

Coachning

Vi erbjuder individuell coachning för alla roller i den kommunala organisationen. Kanske vill du ha lite stöd under en viss period med någon utanför din vardagliga verksamhet. Kanske håller ni på med en förändring eller kanske känner du att du står och stampar lite. Kanske behöver du bara en sparringpartner för att bolla idéer och få coachning i din vardag. Kanske står ni i en situation med uppsägningar och tuffa beslut där en ventil att diskutera med för dig som chef kan vara värdefullt. Kanske är du helt enkelt ny i din roll och vill ha lite coachning för att hitta rätt och skapa relationer på rätt nivå.

Vi erbjuder t ex coachning

  • För dig som chef i offentlig verksamhet
  • För dig som politisk ledare, t ex nämndsordförande eller kommunalråd
  • För dig som leder utan att vara chef – t ex processledare eller i stabsfunktion

Intresseanmälan

Kontakta mig, Sara Linge, direkt via sara.linge@conectura.se eller telefon: 0733 – 10 11 22. Så återkommer jag så fort som möjligt.