Om företaget

Conectura –

verksamhets­utveckling

Låt mig presentera Conectura, det nya företaget med lång erfarenhet!
Conectura startades upp av mig, Sara Larsson (fd Linge), tidigare nationellt ansvarig för KPMGs avdelning för offentlig sektor.

Jag har under många år i mitt arbete med offentlig sektor sett behov inom sektorn som inte kan lösas genom standardiserade lösningar eller angreppssätt i uppdragen. Samtidigt såg jag behovet av hög kompetens hos konsulterna i sektorn, där kombinationen av konsultens metoder kombinerat med djup kunskap om verksamheten och sektorns specifika behov, krävs för att kunna leverera förväntade resultat.

Jag startade därför Conectura, för att kunna erbjuda den helhetssyn som krävs i offentlig sektor för långsiktiga och hållbara resultat i verksamheterna.

Conectura arbetar också i nära samverkan med ett flertal större såväl som mindre konsultbolag så att ni som kund alltid kan garanteras rätt typ av leverans och kompetens i det enskilda uppdraget.

Conectura finns i Örebro och Stockholm men arbetar över hela landet.

Vi ses!

/Sara