Revision

Kommunal revision

Conectura erbjuder tjänster inom kommunal revision såsom sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna med genomförande av fördjupade granskningar inom en rad områden. All revision genomförs i enlighet med God Sed och SKYREVs normsamling med rekommendationer och etiska regler. Sara Linge är certifierad kommunal revisor sedan 2015 och har jobbat med granskningar inom ett 50-tal kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Granskningar genomförs främst inom områden som:

  • Barn- och utbildning
  • Övergripande kommunal styrning, ledning och ekonomistyrning
  • Resursfördelning
  • Informationssäkerhet
  • IT och digitalisering
  • Projektstyrning
  • Upphandlingar och inköp

Jämställdhet som perspektiv i revisionsarbetet

Sara har arbetat länge med jämställdhetsintegrering i den kommunala revisionen och är en frekvent anlitad utbildare och talare inom området.
Sara har bland annat medverkat på Forum Jämställdhet och föredragit hur man genomför revision och intern kontroll med ett jämställdhetsperspektiv.
Sara har också föreläst på UR Samtiden – Fokus jämställdhet : Jämställd styrning och ledning i skolan