Conectura är ett konsultföretag där vi älskar att arbeta med utveckling av offentlig sektor! Vi brinner för att ge våra kunder de bästa lösningarna för att möta varje unik utmaning. Genom lång erfarenhet av styrning och ledning av offentlig sektor kan vi möta er där ni är och arbeta tillsammans med er för att utveckla er verksamhet.

Om oss

Vi på Conectura arbetar med verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Det gör vi genom djup kompetens inom sektorns och dess verksamheters förutsättningar kombinerat med konsultens metoder och angreppssätt. Vi arbetar med många perspektiv samtidigt för att kunna ge er insikter och möjligheter till en fortsatt utveckling för att på ett långsiktigt och hållbart sätt nå era mål.

Våra tjänster

Vi erbjuder rådgivning, verksamhetsrevision och utbildning inom en rad olika områden. Här hittar du ett urval av olika tjänster vi kan leverera. Men det viktigaste av allt, vi låter alltid behoven hos just er som unik kund styra hur uppdragen formas. Ni som kunder är alltid involverade i hur uppdragen formas och vi definierar tillsammans vad som är viktigt hos er. Det kan vara en kombination av olika tjänster och metoder eller en mindre punktinsats. Allt beror på vad just ni har behov av för att nå dit ni vill.

Referenser

Conectura har genomfört en rad uppdrag för olika typer av kunder, inom olika verksamheter inom offentlig sektor. Uppdrag har utförts hos kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund, regioner och statliga myndigheter. Specifika referensuppdrag och kontaktpersoner hos tidigare kunder kan lämnas ut vid förfrågan.