Välkommen att kontakta oss för närmare samtal. Så resonerar vi tillsammans kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Mobil: +46 (0)733-10 11 22
E-post: sara.larsson@conectura.se
Adress: Stenbackevägen 6, 702 44 Örebro

Sara Larsson (f.d. Linge)

Senior konsult Offentlig sektor
Certifierad kommunal revisor

Sara har över 20 års erfarenhet av arbete i och med offentlig sektor. Sara jobbar primärt med styrning- och ledning, verksamhetsutveckling och organisationsutveckling inom kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och statliga myndigheter. Sara har särskild fördjupning inom digitalisering, samhällsbyggnadsorganisationer och inom barn- och utbildningsområdet.

Mobil: +46 (0)70-661 24 28
E-post: per.naarttijarvi@conectura.se
Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Per Naarttijärvi

Senior konsult Offentlig sektor
Certifierad kommunal revisor

Per har över 20-års erfarenhet av att jobba i och med kommuner. Per har sin specialisering mot organisation, styrning- och ledning, ägarstyrning av kommunala bolag samt intern kontroll. Han har arbetat med dessa frågor framför allt på kommunledningsnivå, men även inom teknisk verksamhet, skola och äldreomsorg. Bland Pers kunder finns framför allt en stor mängd av landets kommuner, men även statlig verksamhet, regioner och överstatliga organ.

Mobil: +46 (0)735402274
E-post: annelie.svensson@conectura.se
Adress: Stenbackevägen 6, 702 44 Örebro

Annelie Svensson

Senior konsult Offentlig sektor

Annelie är en erfaren senior konsult med specialisering inom socialtjänstens alla delar såsom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg (inklusive kommunal hälso- och sjukvård), funktionshinderområdet, familjerätt mm. De uppdrag som Annelie leder rör i huvudsak verksamhets- och organisationsutveckling i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.

Mobil: +46 (0)73 553 63 99
E-post: lovisa.jansson@conectura.se
Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Lovisa Jansson

Konsult Offentlig sektor

Lovisa har arbetat som konsult inom offentlig sektor i drygt sju år och har erfarenhet från uppdrag inom kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och regioner. Hon är generalist och har en bred erfarenhet från uppdrag inom ett flertal olika områden såsom ledning och styrning, samhällsbyggnad, barn- och utbildning och socialtjänst