Referenser

Lindesbergs kommun

Conectura arbetar med att stödja Lindesbergs kommun i uppdraget att skapa en effektiv och ändamålsenlig organisation för samhällsbyggnadsfrågor.

Uppdraget innebär att titta på möjliga interna lösningar och hur kommunen på bästa sätt kan samverka med närliggande kommuner för att få en så effektiv och proaktiv organisation som möjligt för att utveckla och bygga samhället i Lindesbergs kommun för medborgare och näringsliv. Organisationen ska vara hållbar över tid och kunna stödja de politiska ambitionerna för samhällsutvecklingen i kommunen.

Falköpings kommun

Översyn och framtagande av förslag på ny politisk organisation för den tekniska och samhällsbyggande verksamheten.

Uppdraget innebär att se över den politiska nämndsorganisationen och genomföra en förändring i syfte att skapa ett större helhetsperspektiv och samsyn kring samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen på lång sikt. Uppdraget innebär att ta fram förslag på ny politisk organisation, genomföra en risk och konsekvensanalys utifrån förslaget samt arbeta fram nya styrdokument, föreslå hur budgetering ska ske för verksamheten samt titta på lösning för handlingar och arkiv. Utöver detta ska jävsproblematik särskilt belysas.

Region Västerbotten

Genomföra en utbildning i jämställdhetsintegrerad revision tillsammans med Regionens jämställdhetsstrateg och anställda på Regionens revisionskontor.